Общи условия

Настоящото споразумение е последно променено на 19.04.2021 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА   И УСЛУГИТЕ , КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ

 

Моля, прочетете и се запознайте обстойно с долуизброените общите условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате Pernati.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните условия. Ако не приемате тези условия по една или друга причина, моля не използвайте този уеб сайт! Описаните по-доло условия уреждат взаимоотношенията между сайта Pernati.bg (наричан по-долу Pernati.bg, администратора или собствениците) от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, използващи интернет сайтът Pernati.bg.

Тези условия важат за всички Потребители (регистрирани или нерегистрирани). С използването на всеки обект, линк или бутон разположен на страницата на Pernati.bg, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребител е – всяко лице(физическо или юридическо), което влиза в сайта www.Pernati.bg и неговите страници, връзки, подстраници по какъвто и да е начин(директен линк, реклама, външен източник) и използва обект, линк, или бутон на страницата на www.Pernati.bg или осъществява покупка от сайта. Потребителите са длъжни да спазват общите условия и да се запознаят с тях.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

1.1 Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел доброволно по време на регистрация и станали достояние на Pernati.bg при ползване от него на Сайта, както и на редактиране на тези Лични данни.
1.2 Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Pernati.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Pernati.bg
1.3 Pernati.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
1.4 Pernati.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА PERNATI.BG

2.1 Потребителят разбира и приема факта, че информационните услуги качени на Сайта се предоставят “във вид, в който са” и това, че Pernati.bg НЕ ПОЕМА никаква отговорност за изтриване или невъзможността да бъде предоставена на потребителя информация относно негови завършени поръчки или на други трети лица (други потребители), мнения и оценки за продукти, информация за налични или продукти извън наличност, както и за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на Pernati.bg. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
2.2 За да използва Pernati.bg потребителят трябва да има осигурен от негова страна компютър, интернет, браузър и др. необходими инсталирани допълнителни програми, за да протича сърфиране нормално. Pernati.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. ПРАВА ЗА АВТОРСТВО НА PERNATI.BG И НЕГОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

3.1 Pernati.bg дава право на Потребителите за ползват всички услуги предоставени от Pernati.bg, които са предоставяни само за лична нужда с нетърговска цел, при единственото ненарушимо условие че не се нарушават авторските права на Сайта или на други трети лица.
3.2 Не се разрешава материалите от сайта (от всякакъв тип) да бъдат променяни, копирани, публично разпространявани или раздавани сред обществото в интернет или с търговска цел.
3.3 Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
3.4 Всички предлагани от Pernati.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Pernati.bg
3.5 Всички видео материали представени в сайта са ориентировъчни, като имат единствено за цел да представят начина на употреба на продуктите (Актуалният продукт е представен на снимките и подробно описан в описанието на продукта, а видео материалът е само за ориентир).

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1 Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, изображения или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
4.2 Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. Pernati.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
4.3 Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Pernati.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в негo:
4.4 Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на Pernati.bg, за да:
– формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
– създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
– се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Pernati.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
– фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
– да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
– да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна;
– да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
– да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
– да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
– да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
– да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
– да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
– да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
Pernati.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 4.3 изисквания.

 1.  ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ PERNATI.BG

5.1 След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки представяни от Pernati.bg. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
5.2 По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.
5.3 При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Pernati.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
-за потребители пазаруващи за първи път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
-за потребители пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка;
5.4 Ако потребителят има желание да получи определен продукт и в обявата на продукта няма възможност за избор на цвят, то поръчката се обслужва със случаен цвят.
Pernati.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Pernati.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 1. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

6.1 При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Pernati.bg или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Pernati.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.
6.2 В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Pernati.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

 1. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

7.1 Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин – До посочен от потребителя адрес, или до офис на куриерската фирма (доставка с куриерска фирма “Еконт Експрес” ЕООД ) и според посочените срокове, обявени от куриерската фирма. teshop.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 48 часа без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 48 часа с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
7.2 Транспортните разходи при доставянето на поръчан продукт от сайта са за сметка на клиента, както и при рекламация и връщане на продукт към даден търговец.
7.3. Pernati.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

 1. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

8.1 Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й. За целта прoдуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ.След проверка в срок от 40 работни дни (по закон) се възстановява сумата на купувача или до 20 работни дни(по закон) се заменя продукта. Ние обикновено се стараем да възстановим сумата и заменим артикула в рамките на 10 работни дни. При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.
8.2 При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Pernati.bg се ангажира тя да бъде подменена (в срок от 7 работни дни след получаването на стоката,) с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител ,съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ.
8.3 След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от отговорните за това гаранционни сервизи работещи съвместно с Pernati.bg
8.4 При получаване на заявената от потребителя стока чрез куриерска услуга, той (Потребителя) има право да се възползва от включената опция „Тест и преглед“ на стоката и ако има несъответствие да уведоми Pernati.bg, чрез попълване на секция “Формуляр за рекламации“. При отварянето на транспортната опаковка, опакована от куриерската фирма, потребителят се съгласява да заплати транспортните разходи в случай на отказ на пратката.
8.4 В случай, че потребителят направи поръчка за дадена стока, която се предлага в Сайта и пратката не е потърсена повече от 7 дни, потребителя е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.
8.4 При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Pernati.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, като транспортните разходи начислени за придобиване на стоката, се поемат от Потребителя.

 1. СТОКИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ:

Клиентът няма право да се откаже от покупката си, при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

10.1. Потребител има право да върне закупена от него стока от търговеца, изложена в сайта www.Pernati.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид (Ако е в запечатан блистер, то той не трябва да бъде нарушен). Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок, чрез паричен превод.
10.2. В случай на заявяване на рекламация от страна на потребителя е необходимо той да попълни формата за рекламация в сайта ( секция “Формуляр за рекламации”), след което да изчака отговор от сътрудник от Сайта (в рамките на 48 работни часа в работно време).
След изпращане на стока или рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да информира Pernati.bg за изпратената от него стока/рекламация, като отговор на предходния емайл (След изпъление на т.11.1). Пример: „Здравейте, върнах обратно закупената от мен стока (Точно наименование на стоката, посочено с сайта), с номер на пратка: (Описва се номера на пратката, намира се под баркода, в горният ляв ъгъл на издаденият от куриерската фирма документ), желая изпратената от мен стока да бъде подменена/ да бъде облужена гаранция/ да ми бъде възтановена сумата, която съм заплатил/а за стоката. При изпращане на стоката обратно, потребителят се задължава да отбележи опция „Тест и преглед“.
10.3 В случаи на връщане на пратка от потребителя към търговеца с предварително заявено искане, чрез формуляра за рекламации за възановяване на сума, при получаване на пратката от търговеца, пратката се преглежда преди изплащането на сумите обратно. Веднага щом се търговеца се увери, че пратката отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към потребителя. При неспазване на описаните условия, искането за рекламация няма да бъде разгледано.
10.4 При рекламация на даден продукт транспортните разходи са за сметка на потребителя.
10.5 След заявяване на рекламация, чрез  формуляра за рекламации в сайта, при изпращане на пратката обратно от потребителя към търговеца задължение на потребителя е да изпрати обратно документа за Пощенски паричен превод, който се издава от куриерска фирма Еконт Експрес при получаването на пратката.
10.6 В случай, че потребителя върне стока без да е попълнил формуляра за рекламаци в сайта, чрез който да уведоми Pernati.bg за действията си, търгвеца има право да откаже разглеждане на пратката и да приеме да я получи.
Pernati.bg се задължава да уведоми търговеца за заявената от потребителя рекламация, чрез сайта и да съдейства за разрешаване на ситуацията. Pernati.bg е посредник между отношенията на търговеца и потребителя и не носи отговорност за действията на двете страни в процеса на търговия.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Pernati.bg не носи отговорност за нарушени авторски и други права.
При нарушения от даден търговец, или клиент можете да подадете сигнал като попълните секция “Контакт с нас”.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Pernati.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес:

Чл. 1. (1) Потребителя и Pernati.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Потребителя и Pernati.bg се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Pernati.bg собственост на: “ЗОО ВИЖЪН” ЕООД

Телефон: +359 89 580 2501
Имейл: info@pernati.bg
Адрес: гр.Кнежа ,ул. “Шипка” №7

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. “Витоша” №18
Телефон: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg